galeria działań


Szanowni, z bliżej nie określonego powodu dotychczasowa strona galerii https://www.facebook.com/people/Galeria-Dzia%C5%82a%C5%84/100049093526308/
została zablokowana.
Zaczynamy więc od początku, prośba o "przełączenie" się - inkonka FB w górnym lewym rogu strony startowej prowadzi do "nowej" strony FB
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552271561175Jacek Jagielski "Za-kres"

Wystawa jest rodzajem autorskiej syntezy twórczości Jacka Jagielskiego, ma trochę charakter retrospektywy przywołującej zarówno kilka prac dawniejszych, w tym dokumentacje realizacji w przestrzeniach otwartych, jak i prace zupełnie nowe. 

Z pewnością dla specyfiki czterdziestoletniej już pracy twórczej Jacka Jagielskiego istotne jest to, że przestrzenne
obiekty i instalacje tego artysty mają znamiona lapidarnych i sugestywnych znaków poruszających wyobraźnię, bo ich wymowa nie jest oczywista. Angażują intelekt i emocje, prowokują do analitycznych rozważań i uruchamiają różnorodne skojarzenia.

Niejednokrotnie w pracach Jacka Jagielskiego pojawiają się przedmioty codziennego użytku, ale przetworzone w nowe znaczące formy. Stają się przez to wypowiedziami o ludzkich postawach wobec rzeczywistości – o uniwersalnych dążeniach, nadziejach i lękach. Wystawa ukazując szerokie spektrum twórczości artysty tworzy ciekawą przestrzeń dialogu między prezentowanymi pracami. I zaprasza do dialogu z nimi.

Grzegorz Borkowski

Wystawa czynna: 17.11.2023 – 02.02.2024.

Zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Fotorelacja z wernisażu wykonana przez Marię Krawczyk dostępna na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2067987923549824&type=3

Dokumentacja wystawy wykonana przez Konrada Ciszkowskiego dostępna na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10223470831271284&type=3

Władza pyta(ń)
rozmowy – warsztaty – wystawa

„Władza pyta(ń)” to interaktywna wystawa zakończona kampanią społeczną, której głównym tematem i tworzywem są pogłębione pytania.
Galerię Działań wypełni 8 aktywnych sytuacji twórczych adresowanych do odbiorców w każdym wieku, zachęcających nie tylko do formułowania ważnych dla każdego pytań, ale również do udzielania odpowiedzi na te postawione przez nas. Używając języków wizualnych sztuki współczesnej, stwarzając warunki do prezentacji wielości punktów widzenia, ułatwiając podejmowanie wyborów czy zachęcając do poszukiwania osobistych wartościach – tworzymy przestrzeń do praktyki twórczej.
Pytania, które się pojawią na plakatach, a pochodzące z indywidualnych doświadczeń uczestników warsztatów, staną się świadectwem różnorodności świata, który współtworzymy.
To na styku sztuki i rzeczywistości; sztuki i życia; filozofii ekologicznej i filozofii twórczości powstaje „wielość rzeczywistości” – warszawska tożsamość.
W celu wydobycia wiedzy o współczesnej różnorodności Warszawy i podjęcia współdziałania z różnymi grupami odbiorców i odbiorczyń zapraszamy na warsztaty twórcze podczas których filozofia artystyczna spotka się z filozofią ekologiczną, a wyobraźnia artystyczna – z wyobraźnią filozoficzną.
Dzięki temu po zakończeniu działań pytania, które zostaną sformułowane w językach sztuki plakatu, pojawią się na elektronicznych nośnikach w warszawskiej komunikacji miejskiej.
Stawiając pytanie, o co dziś warto pytać, zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do włączenia się w nasz projekt, którego wynikiem będzie kolekcja ważnych pytań.

Twórcy projektu:
Grupa Celowa: Janusz Byszewski, Mariusz Libel, Beata Nessel-Łukasik

Projekt jest realizowany w ramach programu Różnorodna Warszawa 2023
dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy.


Foto: materiały prasowe J. Byszewski
Doroczna wystawa prac dzieci i młodzieży z Pracowni Sztuki Dziecka w Galerii Działań SMB Imielin, wprowadza nas w ŚWIAT ZWIERZĄT. Nie potrzeba jechać na sześć kontynentów, aby spotkać się z mieszkającymi tam zwierzętami, to wszystko można zobaczyć w jednym miejscu. Dzieci i młodzież z Pracowni Sztuki Dziecka swoją wyobraźnią i umiejętnościami plastycznymi wprowadzają nas w niezwykle bogaty ŚWIAT ZWIERZĄT.

Zanim pojawił się na Ziemi człowiek, zwierzęta już tu były. Mógł więc człowiek podziwiać świat flory i fauny. Mógł też patrzeć i uczyć się od ciągle rozwijających się zwierząt. Przecież ewolucja to nic innego jak wyścig zbrojeń. Widział człowiek, jak ŚWIAT PTAKÓW zawiera umowę ze ŚWIATEM KWIATÓW, czego przykładem jest malutki koliber. Nauczył się człowiek sztuki kamuflażu, które tak często stosują zwierzęta w celu przetrwania gatunku. Kradzieże zdarzają się nie tylko u ludzi, są dosyć często stosowane przez zwierzęta. Takim zajęciem zajmują się makaki i to na dodatek w grupach tworzących gangi. Nie jest zwierzętom obce, stosowanie przemocy w celu zawładnięcia określonej przestrzeni, niezbędnej do życia. Czasem chodzi o olbrzymie terytorium, a niekiedy, jak to jest w przypadku kraba pustelnika, jest to zabór większej pustej muszelki jako nowego domu. Takie przykłady ze ŚWIATA ZWIERZĄT można mnożyć w nieskończoność.

Niekończącą się wyobraźnią posługuje się też młodzież i dzieci z Pracowni Sztuki Dziecka. Różnorodność technik plastycznych /rysunek, malarstwo, grafika, batik, malarstwo na jedwabiu, przestrzenne formy rzeżbiarskie, formy ceramiczne/ w pełni odzwierciedla bogactwo ŚWIATA ZWIERZĄT i twórcze możliwości tych młodych adeptów sztuki.

Pracownia Sztuki Dziecka obchodzi w tym roku swoje 36-lecie. Nie sposób wyliczyć wszystkich sukcesów, jakie na przełomie tych lat odnosiły i odnoszą dzieci i młodzież z tej artystycznej pracowni. W 2018 roku 11-letnia wówczas Zuzia Gajewska zdobyła złoty medal w konkursie plastycznym Toyoty „Samochód marzeń”. W Japonii Zuzia, w obecności rodziców i siostry Neli, odebrała główną nagrodę za pracę pod tytułem „Parkopaw”. Na ten konkurs napłynęło ponad 650 tysięcy prac ze 120 krajów całego świata. Ten sukces można porównać do naszych sukcesów w „Eurovision Junior”.

Pamiętam również jak z dalekiego Iranu przybyła paczka, pełna zwycięskich statuetek, które w Galerii Działań wręczył laureatom ambasador Iranu w Polsce. Pracownia Sztuki Dziecka, na osobiste zaproszenie wybitnego polskiego artysty Władysława Hasiora, gościła w jego galerii w Zakopanem. To tam ten wspaniały artysta podziękował Irenie Moraczewskiej, założycielce pracowni słowami: „Bardzo Jasnej Pani i Jej wspaniałym młodym artystom..”

Pracownia Sztuki Dziecka chlubi się absolwentami Akademii Sztuk Pięknych i wielu innych uczelni niezwiązanych ze sztuką, ale jak wszyscy podkreślają, to, czego nauczyli się w tej pracowni, pozostanie na zawsze. Jak mawia Irena Moraczewska, nie ma dzieci niezdolnych plastycznie, trzeba je tylko umiejętnie uwrażliwiać na piękno sztuki. Pracownia Sztuki Dziecka, jak co roku w miesiącu czerwcu i wrześniu, prowadzi nabór młodych adeptów sztuki. Zapisać się można w Galerii Działań ul. Marco Polo 1, tel. 22 643 65 37, 502 837 866. Wystawę „Świat zwierząt” można odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 14 00 – 18 00. Wystawa czynna będzie do końca września 2023 r. Wzorem lat ubiegłych szczególnie serdecznie zapraszamy klasy szkolne.

Jerzy Derkacz
Dzieci23


Wychowanie przez sztukę
15-12-2021 20:45 | Autor: GB

Już od blisko 20 lat co roku organizowane jest jednodniowe intensywne seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej i animatorów kultury. Organizatorami są: Galeria Działań SMB „Imielin” i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

W tym roku seminarium odbyło się 10 grudnia i jak zwykle program obejmował multimedialne formy prezentacji i szeroki zakres zagadnień kultury.

Z powodu zagrożenia epidemicznego seminarium przeprowadzone zostało nie na wystawie w Galerii Działań, lecz on-line. Dlatego najpierw pokazano film ukazujący wystawę Patrycji Masiarz „Krawędź światła”, aktualnie prezentowaną w Galerii Działań. Pierwszy wykład, dr Macieja Dowgiela, „Storytelling w praktyce dydaktycznej – szanse i możliwości” przedstawił potencjał edukacyjny historii opowiadanych, zawierał także elementy warsztatu spontanicznego kreowania opowieści. Wykład dr hab. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej „Status języka polskiego w epoce przemian nie tylko cywilizacyjnych. Język – obrońca wartości czy ich mimowolna ofiara?” obejmował nie tylko zagadnienia wymienione w tytule, lecz także liczne przykłady nowych zjawisk we współczesnym języku. Takie choćby jak – „karnawalizacja języka”, której niekoniecznie powinniśmy ulegać. Dwa inne wystąpienia na seminarium związane były z Rokiem Stanisława Lema. Dr Karol Jachymek w sugestywny sposób przestawił „Fenomen Stanisława Lema w popkulturze”. Natomiast Grzegorz Borkowski i Jan Pieniążek zaprezentowali „Światy Stanisława Lema w sztuce współczesnej”. Przedstawili dwa przykłady odmiennych sposobów nawiązania w sztukach wizualnych do jednej powieści Lema – „Powrót z gwiazd”. Pierwszy dotyczył indywidualnej wystawy Jana Pieniążka w warszawskiej galerii XX1, drugi – ogólnopolskiego Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim. Kuratorzy seminarium: Hanna Wiśniewska – konsultantka w zakresie języka polskiego (WCIES) i Jacek Fredo Ojda – kierownik artystyczny Galerii Działań. Seminarium zorganizowano przy wsparciu finansowym Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Masiarz2


Udostępniamy krótką animacje prezentującą aktualną wystawę w Galerii Działań.
Montaż Jana Pieniążka.
Patrycja Masiarz (Radziszewska) Krawędź światła
https://youtu.be/y-UcneiyBzw
Masiarz


Zapraszamy na:

Doroczną Wystawę Prac Plastycznych
Dzieci i Młodzieży Pracowni Sztuki Dziecka Galerii Działań

Pracownia prowadzona przez art.plastyka Irenę Moraczewską oraz art.plastyka Katarzynę Derkacz-Gajewską

rysunek, grafika, batik, malarstwo na jedwabiu, pastel, małe formy rzeźbiarskie, witraż, ceramika,kompozycje przestrzenne, książka artystyczna


pracdziec21


Okazuje się, że odwiedzający wystawę są nastawieni dosyć badawczo, w równym stopniu co samą instalacją akustyczną interesują się bardzo tekstami artysty prezentowanymi na wystawie.Teksty te są dosyć intrygujące i radykalne a dotąd praktycznie nieznane. Czyli traktowane są jako ważne elementy wystawy.

Dlatego udostepniamy krótkie teksty Włodzimierza Borowskiego prezentowane na wystawie korespondujące z zagadnieniami, jakie podejmuje ekspozycja:

Włodzimierz Borowski, „Dzieło sztuki nie jest sztuką”,1999

Włodzimierz Borowski, Tomasz Osiński, „Sztuka jest”, 1975

Włodzimierz Borowski, „Awangarda”, 1975

Włodzimierz Borowski, „Wyznanie V”, 1975

Teksty z Archiwum Włodzimierza Borowskiego

borowski


Zapraszamy na wystawę
Włodzimierz Borowski - "Safari" re-enactment drugiej instalacji akustycznej z 2007 r.
zaproszenie


Udostępniamy katalog wystawy Dyfuzje czasu II

Dyfuzje czasu II


okladka


Zapraszamy na otwarcie wystawy

Joanna Mrozowska - "Pocztówki" z Zacisza, malarstwo

16 pażdziernika 2020r, godz. 18:00
kurator: Grzegorz Borkowski
Mrozo04


Dyfuzje czasu II

Włodzimierz Borowski (oraz Paweł Ziębaczewski i Weronika Borowska),

Ewa Bloom - Kwiatkowska, Angelika Fojtuch, Marzenna Kosińska, Zofia Kuligowska,

Paweł Kwiek, Natalia Lisova, Fredo Ojda, Leszek Przyjemski, Zbigniew Warpechowski

Galeria Działań, SMB Imielin, ul. Marco Polo 1, 02-776 Warszawa, tel. 22 643 37

Otwarcie wystawy 10 czerwca 2020 roku w godz. 18.00 – 20.00

   Tematem wystawy są zastanawiające i nieoczywiste relacje między sztuką lat 70. (XX wieku) a sztuką dzisiejszą oraz różne rodzaje dialogów w sztuce między czasem przeszłym i teraźniejszym. Dyfuzja to z jednej strony termin z dziedziny fizyki, określający spontaniczne i niekontrolowane przenikanie cząstek materii między dwoma (lub więcej) ośrodkami, a jednocześnie termin ten obecnie jest też stosowany do zjawisk przenikania informacji i innowacji w sferze społecznej. Odniesienie dyfuzji do zagadnień czasu jest oczywiście metaforą, sądzimy jednak, że może być ona użyteczna do uchwycenia związków między sztuką powstającą obecnie a sztuką z nieodległej przeszłości.

   Dyfuzje czasu nie są wyrazem jakiegoś rodzaju nostalgii (jako tęsknoty za powrotem do czegoś, co było), bo chodzi tu o to, żeby właśnie w czasie obecnym znalazły się elementy z przeszłości, by stały się nie tylko odzyskanym zasobem, lecz zyskały współczesną wibrację, która pozwoli im być czymś dla teraźniejszości cenniejszym – impulsem! Dzięki temu mogą stać się aktywne. Dyfuzje czasu rozszczelniają emocjonalne granice między tym, co było i  tym, co jest teraz.

   Sztuka z lat 70. reprezentowana jest na wystawie przez prace Marzenny Kosińskiej (zegar, 1977, wersja fotograficzna), Pawła Kwieka (Video i oddech, 1978), Fredo Ojdy (Tworzenie czasu, 1974), Leszka Przyjemskiego (Pokazy prywatne, 1973) i Zbigniewa Warpechowskiego (Dialog ze śmiercią, 1976), natomiast sztukę aktualnego czasu przedstawiają prace Ewy Bloom-Kwiatkowskiej (Gdziekolwiek jesteś Claire B, 2016), Angeliki Fojtuch, (3kropki Hieronima Boscha, 2007, 2019), Zofii Kuligowskiej (Sztorm, 2018), Natalii Lisovej (Przedmiot, 2018, Oddech, 2018) oraz film zrealizowany przez Pawła Ziębaczewskiego i Weronikę Borowską

(IV Pokaz Synkretyczny „Ofiarowanie Pieca" – Rekonstrukcja, 2019) na podstawie wystąpienia Włodzimierza Borowskiego w 1966 roku na Sympozjum Plastyków i Naukowców w Puławach.

Istotne jest, że główną dziedziną twórczości niemal wszystkich tych artystek i artystów są działania performatywne, bowiem pierwsza edycja tej wystawy miała miejsce w ramach festiwalu INTERAKCJE w Piotrkowie Trybunalskim w ubiegłym roku.

Kurator wystawy: Grzegorz Borkowski

Wystawa czynna do 31 lipca 2020 r.; pon. – pt.  w godz. 14.00 – 19.00

Zwiedzanie wystawy możliwe jest jedynie z zachowaniem aktualnych zasada bezpieczeństwa epidemicznego.


Dyfuzje


KSIĄŻKA I CO DALEJ

Wystawa prac studentów i absolwentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy studiowali w Pracowni Książki Artystycznej. Na pokazie prezentowane będą książki artystyczne, unikatowe obiekty książkowe, animacje liternicze, filmy wideo. Większość prac pochodzi z kolekcji Pracowni Książki Artystycznej.

uczestnicy wystawy:

Joanna Adamczewska

Magdalena Bielawska

Katarzyna Bogusz

Daria Grabowska

Sonia Hudokova    

Aleksandra Jurek

Evgieniia Klemba

Daria Kruszka

Karolina Lorek

Mani Mehrvarz

Barbara Melnyk

Viktoriya Pidhurska

Grigorij Popov

Michał Strychowski  

Katarzyna Śpikowska

Michalina Targosz 

Katarzyna Wąsowska  

Tomasz Wilmański

Weronika Wronecka

Pracownia Książki Artystycznej działająca w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP w swoich głównych założeniach edukacyjnych kładzie nacisk na wypracowanie kreatywnego stosunku studentów do problematyki związanej z zagadnieniami związanymi z książką artystyczną i szeroko pojmowaną poezją wizualną. Prace realizowane w pracowni są związane zarówno z kodeksową książką artystyczną (gdzie studenci wykorzystują swoje doświadczenia z zakresu malarstwa, fotografii, rysunku etc.), oraz z unikatowymi obiektami książkowymi, jak i z kształtowaniem utworów literniczych z zakresu poezji wizualnej, dźwiękowej, animacji literniczej czy hipertekstu. Podstawowym kryterium myślenia w pracowni jest problem sztuki, a w wykonywanych przez studentów pracach semestralnych istotna jest umiejętność wykorzystania medium, jakie stanowi w tym wypadku szeroko rozumiana książka (jej forma, zawartość intelektualna i wizualna) oraz nieodłącznie, od wieków z nią związanych – liter, słów, tekstu. 

 

kurator wystawy:

Dr hab. Tomasz Wilmański Prof. UAP

współpraca:

Joanna Adamczewska

 

Filmy wideo:

Rzutnik 1

1 Magdalena Bielawska („Pomiędzy literami”)

2 Sonia Hudokowa („Ursonate wg Kurta Schwittersa”)

3 Karolina Lorek („Prochem jesteś”, „Wolken wg Hugo Balla”)

4 Mani Mehrvarz („Starałem się pozostać wierny tekstowi”)

5 Grigorij Popov („Studnia bez dna”)

6 Michał Strychowski („DADA czarownica wg Hugo Balla”)

7 Michalina Targosz („Światło księżyca wg Guillaume Apollinaire”)

8 Katarzyna Wąsowska („Totenklage wg Hugo Balla”)

 

Rzutnik 2  

1 Joanna Adamczewska („Acoustic books”)

2 Tomasz Wilmański („EMOH”)

 

Książki: 

1Joanna Adamczewska („Acoustic book”)

2 Katarzyna Bogusz („Europa kobiety”)

3 Daria Grabowska („Kalendarz na…”)

4 Aleksandra Jurek („Alprazolamum”)

5 Evgieniia Klemba („Krasnyj”)  

6 Daria Kruszka („Kalendarz na…”)

7 Barbara Melnyk („Speciei pericula critica”)                

8 Viktoriya Pidhurska („Nić”)  

9 Grigorij Popov („Krzyk i szept”)

10 Katarzyna Śpikowska  („SZA”)

11 Michalina Targosz („Dialog”) 

12 Tomasz Wilmański (…………………………)

13 Weronika Wronecka („Krótki słownik filozoficzny”)

Ksiazka02

Ksiazka01


Odszedł Wojciech Piotr Kwiatek, Wielki Przyjaciel Galerii Działań i artystów skupionych wokół tego miejsca.

Do prowadzonej przez siebie audycji w radiu Wnet „Smaki i niesmaki” zapraszał wielu artystów, z którymi prowadził ciekawe i twórcze rozmowy. Autor licznych tekstów publicystycznych dotyczących sztuki współczesnej
a także książek poświęconych innym zjawiskom kultury: „Kretowisko”, „Obywatel”, „Słaba płeć”, „Za żadne pieniądze”, czy „Akrobaci i kuglarze”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 10 lutego o godzinie 11 00 w kościele św. Zygmunta przy pl. Konfederacji na warszawskich Bielanach.

KwiatekWarszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej za 2019r
II miejsce otrzymała Galeria Działań za projekt „Wielość rzeczywistości. Wystawa o nas i Muzeum”

Nagroda19Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie