galeria działań17.11.2023 – 02.02.2024r.
    
Jacek Jagielski, „Balans”, 2021
Jacek Jagielski, „Ikar”, 2019
Jacek Jagielski, „Strzała II”, 2020      Jacek Jagielski, „Wsparcie”, 2020


 
  Jacek Jagielski, „W podróży”, 2012
Jacek Jagielski, „Czyn narodowy”, 2020
Jacek Jagielski, „National”, 2015 

Jacek Jagielski, „Wielka Niedźwiedzica”, 2019
Jacek Jagielski, „Herb”, 2012
  Jacek Jagielski, „Klepsydra”, 1992
Jacek Jagielski, „Czarny koń”, 2002

Jacek Jagielski, dokumentacje realizacji site-specific

Jacek Jagielski, dokumentacje realizacji site-specific
Wystawa jest rodzajem autorskiej syntezy twórczości Jacka Jagielskiego, ma trochę charakter retrospektywy przywołującej zarówno kilka prac dawniejszych, w tym dokumentacje realizacji w przestrzeniach otwartych,
jak i prace zupełnie nowe.
Z pewnością dla specyfiki czterdziestoletniej już pracy twórczej Jacka Jagielskiego istotne jest to, że przestrzenne obiekty i instalacje tego artysty mają znamiona lapidarnych i sugestywnych znaków
poruszających wyobraźnię, bo ich wymowa nie jest oczywista. Angażują intelekt i emocje, prowokują do analitycznych rozważań i uruchamiają różnorodne skojarzenia.

Niejednokrotnie w pracach Jacka Jagielskiego pojawiają się przedmioty codziennego użytku, ale przetworzone w nowe znaczące formy. Stają się przez to wypowiedziami o ludzkich postawach wobec rzeczywistości – o uniwersalnych
dążeniach, nadziejach i lękach. Wystawa ukazując szerokie spektrum twórczości artysty tworzy ciekawą przestrzeń dialogu między prezentowanymi pracami. I zaprasza do dialogu z nimi.

Prof. Jacek Jagielski (ur. 1956) Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych  w Poznaniu (1978–1984). Dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w pracowni prof. Józefa Kopczyńskiego i rysunku w pracowni
prof. Jarosława Kozłowskiego. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w 1985 roku. Rezydent w Fundacji im. Henry’ego Moore’a w Berllanderi Sculpture Workshop w Wielkiej Brytanii. Laureat konkursów rzeźbiarskich.
Od 1984 pedagog na macierzystej uczelni. Pełnił liczne funkcje w jej strukturach, był prodziekanem, kierownikiem studiów podyplomowych, dziekanem, a następnie, przez dwie kadencje do 2016, prorektorem do spraw artystycznych.
Pełnił również funkcje komisarza wystaw, organizatora plenerów, prezentacji, wykładów czy współorganizatora konferencji naukowych, zasiadał w jury licznych konkursów, zespołach oraz ciałach kolegialnych.
Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2008-2011) oraz Rady Programowej Galerii Działań w Warszawie. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Związany z Galerią AT w Poznaniu oraz warszawską Galerią Działań. Sprawuje opiekę artystyczną nad Art Life University Gallery w Poznaniu.
Laureat nagród i odznaczeń: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2011), Srebrny (2014) oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2020).
Obecnie pracuje w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby.

Grzegorz Borkowski

Zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów. Fotografie prac Jacka Jagielskiego na wystawie w Galerii Działań: Grzegorz Borkowski

Fotorelacja z wernisażu wykonana przez Marię Krawczyk dostępna na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2067987923549824&type=3

Dokumentacja wystawy wykonana przez Konrada Ciszkowskiego dostępna na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10223470831271284&type=3Jacek Jagielski - "Za-kres"

Wstecz