galeria działań


16.10 - 27.10.2023r.             
    Władza pyta(ń)
rozmowy – warsztaty – wystawa

„Władza pyta(ń)” to interaktywna wystawa zakończona kampanią społeczną, której głównym tematem i tworzywem są pogłębione pytania.
Galerię Działań wypełni 8 aktywnych sytuacji twórczych adresowanych do odbiorców w każdym wieku, zachęcających nie tylko do formułowania ważnych dla każdego pytań, ale również do udzielania odpowiedzi na te postawione przez nas. Używając języków wizualnych sztuki współczesnej, stwarzając warunki do prezentacji wielości punktów widzenia, ułatwiając podejmowanie wyborów czy zachęcając do poszukiwania osobistych wartościach – tworzymy przestrzeń do praktyki twórczej.
Pytania, które się pojawią na plakatach, a pochodzące z indywidualnych doświadczeń uczestników warsztatów, staną się świadectwem różnorodności świata, który współtworzymy.
To na styku sztuki i rzeczywistości; sztuki i życia; filozofii ekologicznej i filozofii twórczości powstaje „wielość rzeczywistości” – warszawska tożsamość.
W celu wydobycia wiedzy o współczesnej różnorodności Warszawy i podjęcia współdziałania z różnymi grupami odbiorców i odbiorczyń zapraszamy na warsztaty twórcze podczas których filozofia artystyczna spotka się z filozofią ekologiczną, a wyobraźnia artystyczna – z wyobraźnią filozoficzną.
Dzięki temu po zakończeniu działań pytania, które zostaną sformułowane w językach sztuki plakatu, pojawią się na elektronicznych nośnikach w warszawskiej komunikacji miejskiej.
Stawiając pytanie, o co dziś warto pytać, zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do włączenia się w nasz projekt, którego wynikiem będzie kolekcja ważnych pytań.


Twórcy projektu:
Grupa Celowa: Janusz Byszewski, Mariusz Libel, Beata Nessel-Łukasik - "Władza pyta(ń), rozmowy – warsztaty – wystawa"

Projekt jest realizowany w ramach programu Różnorodna Warszawa 2023 dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy.

Foto: materiały prasowe J. Byszewski


Wstecz