galeria działań


04.05 - 25.05.2021r.

zaproszenie

safaro2007

Włodzimierz Borowski, "Safari", Galeria Działań, Warszawa, 2007, fot Jan Pieniążek

Włodzimierz Borowski, „Safari”, otwarcie 4.05.2021,
Galeria Działań, Warszawa; fot.: Jan Pieniążek

Safari 2021 tekst kuratorski - Grzegorz Borkowski

Paweł Polit, Symfonia Struktury czasu Wlodzimierza Borowskiego

udostępniamy poniżej krótkie teksty Włodzimierza Borowskiego prezentowane na wystawie korespondujące z zagadnieniami, jakie podejmuje ekspozycja:

Włodzimierz Borowski, „Dzieło sztuki nie jest sztuką”,1999

Włodzimierz Borowski, Tomasz Osiński, „Sztuka jest”, 1975

Włodzimierz Borowski, „Awangarda”, 1975

Włodzimierz Borowski,
„Wyznanie V”, 1975

Teksty z Archiwum Włodzimierza Borowskiego

Udostępniamy również film zrealizowany przez Barbarę Maroń.
To dokument z wystawy ukazujący jej interaktywny charakter, a także wyjaśniający ideę samego pokazu.
Włodzimierz Borowski, „Safari”, Re-enactment drugiej instalacji akustycznej z 2007 roku, Galeria Działań; oprowadzanie kuratorskie Grzegorza Borkowskiego, 4.06.2021r.
https://www.youtube.com/watch?v=os3GcuaZmf4

Ta nietypowa wystawa jest powtórzeniem/rekonstrukcją dzieła Włodzimierza Borowskiego Safari, które było prezentowane w tym samym miejscu w 2007 roku. Ten zabieg wynika z naszego przekonania, że dzieła sztuki współczesnej, przynajmniej niektóre dzieła, nie powinny być traktowane jako posiadające w pełni ustalone znaczenia, że warto próbować kolejnych reinterpretacji tych dzieł, jeśli traktujemy je jako wciąż współczesne. W tym wypadku nie chodzi o jakieś zamiany w samym dziele czy sposobie jego prezentowania, lecz o doświadczenie tego dzieła w obecnej sytuacji (świadomościowej, kulturowej, cywilizacyjnej). Jest chyba tak, że to, co w 2007 roku dostrzegaliśmy w Safari Borowskiego miało dla nas wymowę sarkastycznej hipotezy lub przejaskrawionej prognozy/ostrzeżenia, dziś jest już jakby diagnozą stanu aktualnego w pewnej dziedzinie zjawisk.

Realizacja techniczna; Jan Pieniążek
Kurator: Grzegorz Borkowski

w ramach cyklu WŁÓKNA CZASOPRZESTRZENI

zwiedzanie wystawy możliwe jedynie z zachowaniem
aktualnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego 


 Włodzimierz Borowsk1 - "Safari" - re-enactment drugiej instalacji akustycznej z 2007 r.


Wstecz