galeria działań


04.05 - 25.05.2021r.

zaproszenie

safaro2007

Włodzimierz Borowski, "Safari", Galeria Działań, Warszawa, 2007, fot Jan Pieniążek

Safari 2021 tekst kuratorski - Grzegorz Borkowski
Paweł Polit, Symfonia Struktury czasu Wlodzimierza Borowskiego

Ta nietypowa wystawa jest powtórzeniem/rekonstrukcją dzieła Włodzimierza Borowskiego Safari, które było prezentowane w tym samym miejscu w 2007 roku. Ten zabieg wynika z naszego przekonania, że dzieła sztuki współczesnej, przynajmniej niektóre dzieła, nie powinny być traktowane jako posiadające w pełni ustalone znaczenia, że warto próbować kolejnych reinterpretacji tych dzieł, jeśli traktujemy je jako wciąż współczesne. W tym wypadku nie chodzi o jakieś zamiany w samym dziele czy sposobie jego prezentowania, lecz o doświadczenie tego dzieła w obecnej sytuacji (świadomościowej, kulturowej, cywilizacyjnej). Jest chyba tak, że to, co w 2007 roku dostrzegaliśmy w Safari Borowskiego miało dla nas wymowę sarkastycznej hipotezy lub przejaskrawionej prognozy/ostrzeżenia, dziś jest już jakby diagnozą stanu aktualnego w pewnej dziedzinie zjawisk.

Realizacja techniczna; Jan Pieniążek
Kurator: Grzegorz Borkowski

w ramach cyklu WŁÓKNA CZASOPRZESTRZENI

zwiedzanie wystawy możliwe jedynie z zachowaniem
aktualnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego 


  Włodzimierz Borowsk1 - "Safari" - re-enactment drugiej instalacji akustycznej z 2007 r.


Wstecz