galeria działań


galeria działań jest samodzielnym ośrodkiem kulturotwórczym. Swoim działaniem ogarnia rozległy obszar zjawisk kulturowych, nie ograniczając się wyłącznie do prezentacji sztuki.
Działa w lokalnym środowisku, kształcąc nowych uczestników - współtwórców kultury, nie tylko jej biernych odbiorców.

Osadzeniu Galerii w lokalnej społeczności towarzyszy szeroki kontakt z artystami, nie tylko z Polski,
ale z całego dosłownie świata. Prezentując twórczość innych, jednocześnie propaguje sztukę polską zagranicą. Galeria Działań znana jest w świecie i cieszy się zasłużoną renomą.
Tą pozycję zawdzięcza kreowaniu własnego indywidualnego i inspirującego innych programu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje praca Galerii W kształtowaniu świadomości młodego widza. Przybliżając mu kreatywne działania współczesnej sztuki rozwija jednocześnie wśród młodzieży tak potrzebne dziś cechy osobowości, jak samodzielność myślenia, wynalazczość, kreatywność.
 
Galeria Działań to szczególne miejsce w Warszawie, od wielu lat gromadzące artystów, ludzi kultury i szeroką publiczność, w tym młodzież. Pobudza lokalną działalność kulturotwórczą i jednocześnie funkcjonuje jako ważny ośrodek życia artystycznego stolicy.
Plan

Program galerii działań realizowany jest dzięki życzliwości i wsparciu
Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów

Wstecz
cisza sztuki

bliskość

peryferie