galeria działańgaleria działań
jest samodzielnym ośrodkiem kulturotwórczym. Swoim działaniem ogarnia rozległy obszar zjawisk kulturowych, nie ograniczając się wyłącznie do prezentacji sztuki. Działa w lokalnym środowisku, kształcąc nowych 
uczestników - współtwórców kultury, nie tylko jej biernych odbiorców.
Osadzeniu Galerii w lokalnej społeczności towarzyszy szeroki kontakt z artystami, nie tylko z Polski, ale z całego dosłownie świata. Prezentując twórczość innych, jednocześnie propaguje sztukę polską zagranicą. Galeria Działań znana jest w świecie i cieszy się zasłużoną renomą. Tę pozycję zawdzięcza kreowaniu własnego indywidualnego i inspirującego innych programu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje praca Galerii dla kształtowania świadomości młodego widza. Przybliżając mu kreatywne działania współczesnej sztuki rozwija jednocześnie wśród młodzieży tak potrzebne dziś cechy osobowości, jak samodzielność myślenia, wynalazczość, kreatywność.
Galeria Działań to szczególne miejsce w Warszawie, od wielu lat gromadzące artystów, ludzi kultury i szeroką publiczność, w tym młodzież. Pobudza lokalną działalność kulturotwórczą i jednocześnie funkcjonuje jako ważny ośrodek życia artystycznego stolicy 
Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie