galeria działań


Ul. Marco Polo 1
02-776 Warszawa
tel: (0-22) 643-65-37
e-mail:
fredo_o@WYTNIJ.interia.pl
Kierownik artystyczny: Fredo Ojda


Strona internetowa pod redakcją:

Elżbieta Openkowska-Różyńska
elaroz@WYTNIJ.poczta.onet.pl
Wojciech Różyński
vojtroz@WYTNIJ.interia.pl
Wsteczcisza sztuki

bliskość

peryferie