galeria działań


18.12.2014 – 30.01.2015r.

Foto:P. Gutowski

"GEOMETRIA RELACYJNA" - Międzynarodowa wystawa przygotowana przez Instytut Sztuk Pięknych UJK w Kielcach / RELATIONAL GEOMETRY" - International exhibition prepared by Institute of Fine Arts of the Jan Kochanowski
University in Kielce

Waldemar Bachmeier (D), Nikola Dimitrov (D), Rita Emst (CH), Gerhard Hotter (D), Josef Linschinger (A), Wiesław Łuczaj (PL), Jean-Pierre Viot (F),
Joanna Zak (PL), Maciej Zdanowicz (PL)

kurator / Curator: prof. Wiesław Łuczaj

 

Pod koniec ubiegłego roku Dział Edukacji Filharmonii Narodowej ogłosił konkurs dla młodych kompozytorów w ramach projektu „Nowe obrazki z wystawy”. Konkurs trwać będzie do 31 marca. Adresowany jest do twórców, którzy w dniu 31 grudnia 2014 roku nie ukończyli jeszcze 31 lat.

Tytułowe nowe obrazki, czyli prace plastyczne młodych artystów z różnych krajów zostały zgromadzone na wystawie „Geometria relacyjna”, którą można było oglądać od 18 grudnia 2014 r. do 13 lutego 2015 r. w Galerii Działań na warszawskim Ursynowie. Prace te będą stanowić inspirację dla trzech nowych kompozycji: etiudy teatralnej, etiudy choreograficznej oraz utworu muzycznego. Ich prawykonanie nastąpi w Filharmonii Narodowej 11 czerwca podczas koncertu finałowego projektu „Nowe obrazki z wystawy”. Młodzi kompozytorzy, którzy obejrzeli wystawę, są zaproszeni do napisania kilkuminutowego utworu na kwintet instrumentów i zgłoszenia go do konkursu.

http://filharmonia.pl/aktualnosci/konkurs-kompozytorski-nowe-obrazki-z-wystawy

As part of the project “New Pictures at an Exhibition”, the Warsaw Philharmonic Education Department will hold a competition for young composers.
The competition is open to artists who by 31st December 2014 have not turned 31 years of age.

The “new pictures” mentioned in the title are graphic works by young artists from different countries, presented at the exhibition “Relational Geometry”, which opened on 18th December in Galeria Działań cultural centre in Warsaw’s district of Ursynów-Imielin. These works are to provide inspiration for three new pieces: a theatre study, a choreographic study and a musical composition, which will be premiered at Warsaw Philharmonic on 11th June 2015 during the final concert of the “New Pictures at an Exhibition” project. Young music composers are invited to visit the exhibition, write a several-minute piece for a quintet of instruments, and submit it for our competition.

The exhibition in Galeria Działań will be open till the end of January 2015, and the competition for composers lasts until 31st March 2015.

http://filharmonia.pl/aktualnosci_en/new-pictures-at-an-exhibition--competition-for-young-composers


Wstecz