galeria działań


06.12.2013r.

W trakcie seminarium miała miejsce uroczystość wręczenia medalu PRO MAZOVIA dla Galerii Działań


S E M I N A R I U M - "WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ"

UCZESTNICY: Nauczyciele języka polskiego , wiedzy o kulturze ,muzyki , plastyki szkół    
                            podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
szkolni 
                            koordynatorzy edukacji kulturalnej ,animatorzy kultury                                   

ORGANIZATORZY: Galeria Działań, Warszawskie Centrum Innowacji 
                                    Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
,
Doradcy metodyczni m. st. 
                                    Warszawy,
Wydział Kultury m. st. Warszawy dla  Dzielnicy Ursynów

Kuratorzy seminarium: Hanna Wiśniewska -doradca metodyczny w zakresie języka 
                                             polskiego
,
Jacek Ojda - Kierownik Artystyczny Galerii Działań

Termin: 6.12.2013 / piątek/

Miejsce: Galeria Działań

 

 Motto:      

 „Wychowanie oznacza pobudzenie rozwoju ,lecz rozwój-pomijając dojrzewanie fizyczne - ujawnia się tylko w ekspresji, w uzewnętrznianiu się za pośrednictwem słuchowych i wzrokowych

 znaków i symboli 

                                                                                                                  Herbert Read

                                     P R O G R A M

15.00-15.15 - Otwarcie wystawy malarstwa Władysława Radziwiłowicza

15.15-15.25 - Otwarcie seminarium

15.25-16.25 - POLSKA SZKOŁA PLAKATU -wykład- dr Władysław  Serwatowski (ASP 
                         Warszawa)

16.25-16.35 - przerwa

16.35-17.35 - warsztaty artystyczno-metodyczne

                         OBSZARY RYSUNKOWE – dr Agnieszka Rożnowska (ASP Warszawa)

17.35-18.25 -  KRZYK MIASTA,CZYLI O FENOMENIE MURALI - wykład dr Monika Kostaszuk- 
                         Romanowska  (
Uniwersytet w Białymstoku)

18.25-18.55 - warsztaty metodyczne - GRA Z TRADYCJĄ-CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ 
                        SIĘ
nZ  BARWNEJ OKŁADKI CZASOPISMA - Iwona Kulpa –Szustak, Hanna 
                        Wiśniewska (WCIES)                                        

18.55-19.00 - podsumowanie seminarium


Seminarium zorganizowane przy wsparciu finansowym Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów

  

Foto: W. Różyński 

Seminarium "Wychowanie Przez Sztukę"


Wstecz