galeria działań


 

Wewnętrzny ogród” to wielowarstwowy zapis mojej kondycji.
To próba odmalowania nieuchwytnego – nastrojów; emocji;
doświadczeń duchowych i cielesnych; a przede wszystkim próba zaklęcia upływającego czasu.
Zaklęcia w magiczny krąg pór roku, gdzie koniec jednego jest początkiem drugiego.
Z zimowej śmierci rodzi się wiosenne życie.
„Wewnętrzny ogród” to codzienne początki i końce.

Do zilustrowania wewnętrznego ogrodu posłużył mi ogród mojego dzieciństwa.
Z nim związane są moje pierwsze zmysłowe doświadczenia: zapach bzów, czerwień tulipanów czy śpiew ptaków. Obecnie na tym małym skrawku ziemi brat mojej Mamy wyczarowuje zupełnie fantastyczny ogród, cały rok urzekający swym pięknem.Jestem związana z tym miejscem w sposób szczególny – tam się urodziłam i wychowałam. Ten ogród „z krwi i kości” jest bez wątpienia częścią mojego wewnętrznego ogrodu.

„Inner garden” is a multiple transcript of my condition.
This is an attempt to draw the indescribable – moods, emotions,
spiritual and sensual experiences, but first of all this is an attempt to capture the flying time.
To capture it in a magical circle of seasons,
where the end of one is the beginning of the next.
The death of winter gives birth to the life of spring.
„Inner garden” is everyday end and beginning.

 I have used the true garden of my childhood to illustrate my inner garden.
My first sensual experiences are connected with this place: the smell of lilacs, the red of tulips or the singing of birds.
Nowadays my uncle makes wonders to change this small piece of land into a truly magic place, whose beauty enchants all year long.
For me this place is unique - the place where I was born and where I grew up.
This living garden is without doubts a part of my inner garden.  


Marzenna Szymańska - "Wewnętrzny Ogród" / "Inner Garden"

kurator: Wojciech Różyński więcej www.innergarden.com.pl


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie