galeria działań


13.02.2009r.

 foto: Paweł Gutowski

STRUKTURY - Wystawa studentów i dydaktyków Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana  
                                 
Kochanowskiego  w Kielcach.

Uczestnicy:

Paweł Kędzia, Katarzyna Krzykawska, Wiesław Łuczaj, Eliza Podkowa, Kamil Smuga, Jan Walasek


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie