galeria działańS E M I N A R I U M

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

 UCZESTNICY: Nauczyciele języka polskiego , wiedzy o kulturze ,muzyki , plastyki szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkolni koordynatorzy  
                            
edukacji kulturalnej ,animatorzy kultury                                   

 ORGANIZATORZY: Galeria Działań SMB „Imielin”Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i SzkoleńDoradcy metodyczni m. st. Warszawy,
                                  
Wydział Kultury m. st. Warszawy dla  Dzielnicy Ursynów

 Kuratorzy seminarium: Hanna Wiśniewska - doradca metodyczny w zakresie języka polskiegoJacek Ojda - Kierownik Artystyczny Galerii Działań

 Termin: 2.12.2011 / piątek/

 Miejsce: Galeria Działań, Warszawa, ul. Marco Polo 1, tel.:22  643 65 37

 Motto:      

 „Wychowanie oznacza pobudzenie rozwoju ,lecz rozwój-pomijając dojrzewanie fizyczne - ujawnia się tylko w ekspresji, w uzewnętrznianiu się za pośrednictwem
    słuchowych i  wzrokowych znaków i symboli 

                                                                                                                  Herbert Read

 

P R O G R A M

 14.00-15.15

 NOWOCZESNE TECHNIKI ANIMACJI –wykład ilustrowany fragmentami filmów -dr hab. Ewa Ziobrowska
                                                          
(profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,artysta plastyk, reżyser filmów animowanych)

 15.15-16.15

 ANIMACJA  W PROGRAMIE BLENDER 3 d - MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W PRACY NAUCZYCIELA - warsztaty metodyczne-
                                                                                 
Paweł Łyczkowski (artysta  plastyk, pracownik dydaktyczny ASP w Warszawie)

 16.15-16.25-przerwa

 16.25-17.40

 MUZEUM BEZ ŚCIAN - warsztaty artystyczno-metodyczne - Janusz Byszewski  (artysta plastyk, Laboratorium Edukacji Twórczej  
                                                                                                                 Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie)

 17.40-18.20

 MIĘDZY DŹWIĘKIEM A OBRAZEM-FILM KRÓTKOMETRAŻOWY W PRAKTYCE SZKOLNEJ- warsztaty  - Iwona Kulpa -Szustak  
                                                                                                                                                                   
nauczyciel wiedzy o kulturze)

 18.20-18.30-podsumowanie seminarium

 

 SEMINARIUM TOWARZYSZY wystawa  prac ŁUKASZA STRUPIECHOWSKIEGO (DYPLOM z wyróżnieniem ASP 2011,Pracownia prof. Jacka Dyrzyńskiego  i Pracownia prof.  
                                                                                                                                           
Mariana Czapli)


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie