galeria działań


SEMINARIUM WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

UCZESTNICY: Nauczyciele języka polskiego , wiedzy o kulturze muzyki i plastyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie klas autorskich

ORGANIZATORZY: Galeria Działań SMB „Imielin", 
     Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń

      Doradcy metodyczni m. st. Warszawy,
    
Wydział Kultury m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Kuratorzy seminarium: Jacek Ojda - kierownik artystyczny Galerii Działań
        Hanna Wiśniewska - doradca metodyczny w zakresie jezyka polskiego 

TERMIN: 3 grudnia 2009 roku

MIEJSCE: Galeria Działań, Warszawa, ul. Marco Polo 1, tel.: 0-22 643 65 37 

Motto: „ Wychowanie oznacza pobudzenie rozwoju , lecz rozwój pomijając dojrzewanie fizyczne - ujawnia się  tylko w ekspresji, w uzewnętrznianiu się za pośrednictwem duchowych i wzrokowych znaków i symboli"

Herbert Read

PROGRAM

12.30 - 13.45

Andrzej Pisztatowski - aktor, reżyser Teatru Polskiego Radia.
Teatr Wyobraźni - wykład ilustrowany fragmentami spektakli Teatru Polskiego Radia

 

13.45 -15.15
dr hab. Alicja Gronau - kompozytorka, Uniwersytet Muzyczny F.Chopina w Warszawie

Mirona Białoszewskiego wyobraźnia dźwiękowa odczytana - wykład ilustrowany muzyką

15.15 - 15.30
Przerwa na kawę, herbatę

15.30 -16.45
Tomasz Miłkowski - krytyk teatralny, Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
Teatr SŁOWA I OBRAZU - wykład ilustrowany fragmentami spektakli Teatru TVP

16.50 - 18.20
Andrzej Kawecki - historyk filmu, członek Rady Programowej Filmoteki Szkolnej
Iwona Kulpa Szustak, Hanna Wiśniewska - doradcy merytoryczni m. st. Warszawy
Możliwości i sposoby wykorzystania FILMOTEKI SZKOLNEJ w edukacji humanistycznej i wychowaniu
warsztaty metodyczne w grupach

Seminarium towarzyszy instalacja Pawła Kwiatkowskiego "od ∞ do - 2"


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie