galeria działań


SEMINARIUM 'WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ'

Uczestnicy: nauczyciele wiedzy o kulturze, nauczyciele muzyki, plastyki,
                      historii sztuki, młodzież z klas autorskich LO.

Termin: 17 września 2003 godz: 10.00 - 14.45

Miejsce: galeria działań SMB Imielin, Warszawa, ul.Marco Polo1

Organizatorzy: galeria działań, Wydział Kultury Urzędu m.st. Warszawy
                             dla Dzielnicy Ursynów, Wydział Edukacji m.st. Warszawy
                             dla Dzielnicy Ursynów.

Kuratorzy Seminarium: Jacek Ojda, Hanna Wiśniewska.

'Wychowanie oznacza pobudzenie rozwoju, lecz rozwój-pomijając dojrzewanie fizyczne-ujawnia się tylko w ekspresji, w uzewnętrznianiu się za pośrednictwem słuchowych i wzrokowych znaków i symboli 

Herbert Read

 

Program:

10.00 - Otwarcie Seminarium
10.10 - Irena Moraczewska (artysta plastyk)
             Edukacja Artystyczna Dzieci I Młodzierzy. Prezentacja dorocznej wystawy   
 
                prac plastycznych dzieci i młodzierzy z Pracowni Sztuki Dziecka galerii działań.
10.50 - Koncert
11.15 - Monika Kostaszuk-Romanowska (filolog, kulturoznawca, nauczyciel akademicki - 
                                                                      Uniwersytet Białostocki)
             Kultura polska w świetle współczesnych teorii kultury.
13.00 - 13.15 - przerwa
13.15 - 14.30 - Bohdan Urbankowski (dr filozofii, filolog, pisarz, publicysta)
                          O zanczeniu kultury polskiej dla Europy.
14.30 - 14.45 - Podsumowanie Seminarium.


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie