galeria działań


20.10 - 30.11.2006r.

 


Prezentacja Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych  
ASP w Poznaniu

Pracownia prowadzona przez prof. Jacka Jagielskiego

Pracownia jest miejscem, w którym dokonujĄ się poszukiwania własnego oblicza artystycznego poprzez określanie personalnych przestrzeni,
czasu i miejsc. Istotą jest weryfikacja tego co znane, zetkniecie się z przestrzeni, i samym sobą, zafascynowanie dialogiem między materia a swoim 
zaciekawieniem, odkrywanie rzeczywistości i znaczenie jej swoim dotykiem. Tu nauka, edukacja, doświadczenie przez pryzmat twórczości i aspekty
rzeźby odkrywają nieznane dotąd obszary, a w nich coraz ta nowe pytania, obok których nie sposób przejść a trzeba się do nich odnieść.
Pojawiające się rozwiązania generują kolejne intrygujące sfery rejony, one zaś implikuje kolejne pytania pobudzające ciekawość poznania.
Zmagania się z przestrzeni, rzeczywista, personalną i wyimaginowana oraz pokonywanie oporu w wielu wymiarach jego pojmowania, także oporu
materii, są, elementami zasadniczo współtworzącymi pracownię, w której student dąży do stworzenia własnej tożsamości artystycznej.

Program zakłada ćwiczenia warsztatowe oraz realizację w wybranym materiale studia z natury i alternatywne dla nich kreacje własne.
Ważnym elementem kształcenia jest praca z aparatem fotograficznym, kamera czy komputerem tak w sferze ekspozycji i dokumentacji jak i w
obszarze twórczego przeobrażenia formy.

Celem i ambicją prowadzącego pracownię jest ponadto promowanie twórczości własnej studentów i ukazywanie ich osiągnięć przez udział w
pokazach i partycypowanie w wystawach i wydarzeniach artystycznych tak na terenie uczelni jak i poza nie.

Uczestnicy:

Maja Pocgaj, Tomasz Drewicz, Dominik Basnyk, Anna Wojnecka, Magdalena Kalenin, Dariusz Jabłoński, Jacek Jagielski, Justyna Ryszek,
Piotr Mastalerz, Renata Bachusz, joanna Piechota, Magdalena Piotrowska, Małgorzata Rzempowska, Zenon Nienartowicz, Edyta Dulak,
Artur Zejer, Dorota Zbroszko, Dawid Szafrański, Aleksandra Wojnecka


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie