galeria działań


16.03.2007r.

 Agata Masternak

Anita Mańk

Dorota Wójcik
Dominika Sitarska

Jerzy Goliszewski

Julia Cybis

Leszek Markuszewski

Robert Wałęka

 

 

 

Macieja Pakalskiego

   

Magdalena Firląg

 

"PRACOWNIA 59"

Wystawa Prac Studentów Pracowni Wiedzy
o Działaniach i Strukturach Wizualnych 

Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie

Pracownia prowadzona przez prof. Jacka Dyrzyńskiego,
ADi II st. Wiesława Łuczaja i AS. Jana Mioduszewskiego

Struktury w Galerii Działań

W Galerii Działań, której kierownikiem jest artysta Fredo Ojda, otwiera się wystawa studentów i dydaktyków Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych z Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Pracownia zaprezentuje się w Galerii po raz piąty na przestrzeni ostatnich ośmiu lat.

Na Strukturach, tak zwykle nazywają Pracownię w korytarzowych rozmowach studenci ASP, omawiane i analizowane są różne aspekty kompozycji dzieła plastycznego. Zakres wykładanych problemów jest szeroki. Zagadnienia kontrastu, harmonii barwnej, skal walorowych, mas i ciężarów w kompozycji, rytmu, dynamiki, napięć kierunkowych, dominant, akcentów, skali w dziele plastycznym etc. W Pracowni prowadzone są zajęcia dla studentów trzech pierwszych lat. Istnieje także możliwość realizacji aneksu do pracy dyplomowej.

Studenci na stawiane tematy odpowiadają realizacjami, w których odwołują się do swoich zainteresowań, doświadczeń twórczych i technologicznych. Ważna jest indywidualność odpowiedzi, stąd taka różnorodność prac.

Co zobaczymy na wystawie? Agata Masternak prezentuje układ przestrzenny, którego podmiotem są naturalnej wielkości postacie ludzkie wykonane w ulubionej przez autorkę technice papieru mache. Pracę z polerowanego mosiądzu zrealizowała Anita Mańk. W tym obiekcie przestrzennie umieszczone litery i ich odbicia tworzą różne możliwości interpretacji. Zagadnieniami skali i relacji formy do odczuwalnego ciężaru zajmują Magdalenę Firląg. Wielkie kule jej autorstwa działają skalą. Jerzy Goliszewski zrealizował monumentalną pracę z modułów drewnianych, której założenia można mierzyć do idei dekonstruktywizmu w architekturze. Dorota Wójcik jest autorką reliefu, którego tematem jest widok toskańskiego miasteczka a inspiracją widziane we Włoszech płaskorzeźby. Autorką dużego obrazu, w którym przestrzeń realna spotyka z iluzją przestrzeni malarskiej jest Julia Cybis. Zastosowane anamorfozy jako elementu plastycznej gry z widzem przypomina Dominika Sitarska. Joanna Kamińska odwołując się do doświadczeń op - artu, zrealizowała prace, której pełen efekt poznajemy po jej poruszeniu. W swym wielkim rysunku Agata Dobrowolska w sugestywny sposób przedstawia korytarz, łącząc iluzję głębi z przestrzennymi elementami. Robert Wałęka jako podmiot swych plastycznych rozważań wybrał schody. Tworzy prace, w których analizuje ich różne obrazowanie dochodzące do sytuacji niemożliwych lub absurdalnych.

Na wystawie w Galerii Działań zobaczymy również rzeźbiarskie autoportrety Leszka Markuszewskiego. Autor bada w nich różne konteksty postrzegania rzeźby. Pracę Macieja Pakalskiego, który zbudował prawdziwy psychodelik, sumując różne przestrzenie fotografowanych fragmentów mostów, schodów i estakad oraz tradycyjnie realizacje prowadzących pracownię dydaktyków Jacka Dyrzyńskiego, Wiesława Łuczaja, Jana Mioduszewskiego.

Całość rocznego dorobku Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prezentowana będzie podczas końcowo rocznej wystawy w budynku Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5 w czerwcu 2007 roku.

Uczestnicy:

Agata Masternak, Anita Mańk, Magdalena Firląg, Jerzy Goliszewski, Dorota Wójcik,
Julia Cybis, Dominika Sitarska, Joanna Kamińska, Agata Dobrowolska, Robert Wałęka,
Leszek Markuszewski, Maciej Pakalski, Jacek Dyrzyński, Wiesław Łuczaj, Jan Mioduszewski


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie