galeria działań


10.02.2006

Piotr Sakowski - "Lustra" - Instalacja

 

Paweł Sulej - "Kolekcja" - Fotografia


Istotą wystawy jest próba pokazania problemu autorstwa dzieła sztuki a także samego sposobu jego postrzegania i prezentacji. Oba projekty oparte są na założeniu pozbawienia konkretnego obiektu artystycznego jego pierwotnego znaczenia, na wyrwaniu go z kontekstu, w którym znajdował się wcześniej.
W instalacji zatytułowanej Lustra Piotr Sakowski odwołuje się do twórczości nowojorskiej artystki Louise Lawler, która od późnych lat 70-tych w swoich pracach konsekwentnie ukazuje uzależnienia dzieła sztuki od mechanizmów instytucjonalnych, a także od schematów związanych z funkcjonowaniem podpisu dzieła sztuki jako wyznacznik jego wartości i autorstwa. Podobną drogą podąża Piotr Sakowski, który koncentruje się na przywoływaniu emocji związanych z doświadczeniem i odbiorem dzieła sztuki, pozostawienie jedynie podpisu, tabliczki z informacją o obiekcie artystycznym nadaje im
nowy, inny sens i znaczenie.
W projekcie Kolekcja, Paweł Sulej zadaje sobie pytania o rolę i istotę fotografii, porusza problem zależności autorstwa, a także manifestuje postawę twórcy-kolekcjonera. Prezentując w galerii cykl cudzych zdjęć, młody artysta dokonuje subiektywnego wyboru z szeregu archiwalnych fotografii, zestawiając slajdy w nowy układ. Penetrując obszary fotografii z pozoru nieudanej, lub czysto dokumentalnej, odnajduje w nich inne wartości i porządkuje je według własnych kategorii estetycznych i semantycznych. Ta metoda wywołuje nowy kontekst postrzegania tych obrazów, a dowolność w interpretacji daje możliwość stworzenia w wyobraźni odbiorcy jego własnej, prywatnej "kolekcji".

Kurator wystawy:
Katarzyna Urbańska

 


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie