galeria działań


07.12.2007r - 31.01.2008r.

 Jacek Jagielski

Jan Berdyszak

Andrzej Syska
Dariusz Jabłoński

Fredo Ojda

Dawid Szafrański

Marcin Berdyszak

Ryszrd Ługowski

 

 

 

Agnieszka Musiał

      Kazimierz Raba

 

 

   

Eugeniusz Skorwider

Rafał Kotwis

  Grażyna Dymel   Katarzyna Szeszycka

”Karnawał Cyborgów”

O cyborgach słów kilka

     „Jeśli twoja uwaga i działania nastawione są na systemowe rozwiązania; jeśli absorbuje cię polityka międzynarodowa i „gry wojenne”, wirtualizacja kapitału oraz strategie biznesowe; jeśli dla polepszenia zdrowia, samopoczucia i kondycji chętnie korzystasz z dobrodziejstw współczesnej medycyny; jeśli podróżując w interesach lub dla przyjemności zatrzymujesz się w klimatyzowanych pokojach hotelowych i nie wiesz nawet jaka jest temperatura na zewnątrz; jeśli absorbuje cię świat wirtualny, a znajomych, z którymi prowadzisz internetową korespondencję nigdy nie spotkałeś w realnym świecie; jeśli dla „zabicia czasu” wchodzisz w świat wirtualny i za każdym razem zmieniasz tam swój wygląd, wiek, płeć i rasę; jeśli video, gry komputerowe, cyfrowe obrazy oraz MTV nie są dla ciebie niczym egzotycznym, lecz częścią codzienności to znaczy, że należysz do klanu cyborgów”

     Tymi słowami otwiera się przygotowana przez wykładowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu książka Klan cyborgów, która podsumowuje ogólnopolski projekt o związkach człowieka z technologią we współczesnym świecie. Pierwsza część projektu realizowana była w Kolegium Europejskim w Gnieźnie, gdzie odbyła się konferencja naukowa i wystawa sztuki współczesnej zatytułowana

Humaniści i artyści o mariażu człowieka z technologią

     Celem tego przedsięwzięcia jest zarysowanie rozmaitych relacji między ludźmi a artefaktami technologicznymi, które są naszym dziełem. Postać cyborga wydaje się emblematyczna dla obecnej fazy kształtowania tych relacji. Kultura przełomu XX i XXI w, stała się sceną, na której zespolenie maszyny i człowieka staje się wyborem coraz mniej dramatycznym. Wielu naukowców powiada o kulturze transparentnych mediów (m.in. D. Brin, D. J Bolter), o cyberkulturze (m.in. A. Jonson, D. Tofts), o okablowanej rzeczywistości (m.in. S. Żiżek, W. Chyła), o syzygii człowieka i maszyny (m.in. J. Lanier, P. Zawojski), a wreszcie o przyszłości człowieka – o tym, co wyznaczać ma jego podmiotowy wymiar (m.in. T. Węcławski). Korzystanie z nowych mediów w ich zespoleniu z mediami tradycyjnymi stało się niezbędnym elementem funkcjonowania w cywilizowanym świecie. Wraz z zacieraniem się podmiotowości, człowiek dąży do zastępowania jej różnymi reprezentacjami – stąd m.in. pęd do coraz bardziej sensualnego piękna (zabiegi kosmetyczne i operacje plastyczne), do większej wydajności fizycznej (zabiegi prowadzące do ponadnaturalnej sprawności fizycznej np. sportowców). Postęp technologiczny nabiera takiego tempa, że przekraczane jest tabu narodzin (sztuczne zapłodnienie) i śmierci (podtrzymywanie procesów życiowych przez maszyny). Cyborg nie jest więc już fantazmem, coraz częściej traktujemy go jako byt realny.

Uczestnicy:

Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Grażyna Dymel, Dariusz Jabłoński, Jacek Jagielski, Rafał Kotwis,
Agnieszka Musiał, Ryszard Ługowski, Fredo Ojda, Natalia Piotrowska, Eugeniusz Skorwoder, Andrzej Syska,
Dawid Szafrański, Katarzyna Szeszycka, Kazimierz Raba


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie