galeria działań


19.09.2003


Akcja artystyczno-ekologiczna
oznaczanie najstarszych drzew 
Ursynowa

Uczestnicy akcji:
Uczniowie klasy Ib i IIIe LXIII LO 
im.Lajosa Kossutha

Kuratorzy akcji:
Renata Kos, Fredo Ojda, 
Andrzej Polański, Alina Stępniak

Wstecz
 cisza sztuki

bliskość

peryferie