galeria działań


17.04 – 10.06.2014r.


Bo w gruncie rzeczy te najprostsze zjawiska w sztuce
prowadzą nas gdzieś w Strefę Ciszy.
Ciszy, a nie końca sztuki.

After all it's the simplest phenomena of art
that guide us somewhere in the Zone of Silence.
Silence, not the end of art.

Jerzy Ludwiński

Zaprosiliśmy do wystawy artystów z 12 krajów; chcemy zaakcentowad wartośd ciszy, jako umożliwiającej
autentyczną rozmowę i aktywnośd, ciszy jako przestrzeni uwolnionej od presji rutynowego reagowania
na okoliczności. Ciszy, która nie jest ucieczką od rzeczywistości, lecz szansą wytyczenia w niej drogi.

We invited to the exhibition artist form 12 countries; we want to accentuate the value of silence that
allows for authentic conversation and activity. Silence as the space freed from the pressure of routine
reacting to circumstances. Silence not as an escape from reality, but an attempt to mark a new road in it.

kuratorzy / curators: Fredo Ojda, Grzegorz Borkowski 

Foto:P. Gutowski

Aktywna cisza / Active Silence

Teodor Ajder (PL), Fernando Aguiar (Portugal), Paweł Bagiński (PL), Bruce Barber (Canada),Jacek Bąkowski ((PL), John M. Bennett (USA), Katy Bentall (PL), Iza Bick-Bagińska (PL), Krystyna Borkowska (USA), Grażyna Borowik (PL), Izabella Bryzek (Great Britain),
Jan Chwałczyk (PL), Ryosuke Cohen (Japan), Andrzej Ciesielski (PL), Janusz Ducki (PL), Andrzej Dudek-Dürer (PL), Jerzy Derkacz (PL), Petra Deus (Germany), Leopold Duszka-Kołcz (USA), Jacek Dyrzyński (PL), Anna Francman (PL), Giovanni Fontana (Italy), Klaus Groh (Germany), Alojzy Gryt (PL), Marcin Harlender (PL), John Held jr (USA), Małgorzata Iwanowska – Ludwińska (PL), Jacek Jagielski (PL),
Alicja Jodko (PL), Wolf Kahlen (Germany), Koji Kamoji (PL), Arek Karapuda (PL), Heinz Kasper (Germany), Jacek Kasprzycki (PL),
Roberto Keppler (Brazil), Lise Kjaer (USA), Krzysztof Klimek (PL), Roscislav Koterlin (Ukraine), Piotr C. Kowalski (PL),
Makoto Kobayashi (Japan), Jacek Lilpop (PL), Wiesław Łuczaj (PL), Hanna Łuczak (PL), Ryszard Ługowski (PL), Ruggero Maggi (Italy), Zbigniew Makarewicz (PL), Daria Milecka (PL), Jan Mioduszewski (PL), Andrzej Mitan (PL), Emilio Morandi (Italy),
Ewa Myoshin Hadydon (Japan), Nyogen Nowak (Japan), Fredo Ojda (PL), Andrzej Partum (PL), Andrzej Pepłoński (PL),
Cheryl Penn (South Africa), Paweł Petasz (PL), Waldemar Petryk(PL), Justyna Pikulska (PL), Leszek Przyjemski (Germany),
Podpis nieczytelny/illegible signature (PL), PWK (Switzerland), Władysław Radziwiłłowicz (PL), Tulio Restrepo (Colombia),
Józef Robakowski (PL), Grzegorz Rogala (PL), Nigel Rolf (Ireland), Agnieszka Rożnowska (PL), Wojciech Różyński (PL), Jan Rylke (PL),
Piotr Sakowski (PL), Maciej Sawicki (PL), Alan Scaritt (USA), Renato Sclaunich (Italy), Ignacy Skwarcan (PL), Marian Stępak (PL),
Małgorzata Szandała (PL), Zbigniew Tomaszczuk (PL), Lubomyr Tymkiv (Ukraine), Carole Willbrand (Germany), Krzysztof Wojciechowski (PL)
Anatolij Zwirzyński (Ukraine)


Wstecz