galeria działań


19.11.2014 – 20.12.2014r.
Foto: Arkadiusz Sędek

"Aktywna Cisza / Active Silence" - Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych UJK w Kielcach /
                                                                               XS Gallery, Institute of Fine Arts of the Jan Kochanowski University in Kielce

Teodor Ajder (PL), Fernando Aguiar (Portugal), Paweł Bagiński (PL), Bruce Barber (Canada),Jacek Bąkowski ((PL), John M. Bennett (USA), Katy Bentall (PL),
Iza Bick-Bagińska (PL), Krystyna Borkowska (USA), Grażyna Borowik (PL), Izabella Bryzek (Great Britain), Jan Chwałczyk (PL), Ryosuke Cohen (Japan),
Andrzej Ciesielski (PL), Janusz Ducki (PL), Andrzej Dudek-Dürer (PL), Jerzy Derkacz (PL), Petra Deus (Germany), Leopold Duszka-Kołcz (USA), Jacek Dyrzyński (PL),
Anna Francman (PL), Giovanni Fontana (Italy), Klaus Groh (Germany), Alojzy Gryt (PL), Marcin Harlender (PL), John Held jr (USA), Małgorzata Iwanowska – Ludwińska (PL),
Jacek Jagielski (PL), Alicja Jodko (PL), Wolf Kahlen (Germany), Koji Kamoji (PL), Arek Karapuda (PL), Heinz Kasper (Germany), Jacek Kasprzycki (PL),
Roberto Keppler (Brazil), Lise Kjaer (USA), Krzysztof Klimek (PL), Roscislav Koterlin (Ukraine), Piotr C. Kowalski (PL), Makoto Kobayashi (Japan), Jacek Lilpop (PL),
Wiesław Łuczaj (PL), Hanna Łuczak (PL), Ryszard Ługowski (PL), Ruggero Maggi (Italy), Zbigniew Makarewicz (PL), Daria Milecka (PL), Jan Mioduszewski (PL),
Andrzej Mitan (PL), Emilio Morandi (Italy), Ewa Myoshin Hadydon (Japan), Nyogen Nowak (Japan), Fredo Ojda (PL), Andrzej Partum (PL), Andrzej Pepłoński (PL),
Cheryl Penn (South Africa), Paweł Petasz (PL), Waldemar Petryk(PL), Justyna Pikulska (PL), Leszek Przyjemski (Germany), Podpis nieczytelny/illegible signature (PL), PWK (Switzerland), Władysław Radziwiłłowicz (PL), Tulio Restrepo (Colombia), Józef Robakowski (PL), Grzegorz Rogala (PL), Nigel Rolf (Ireland), Agnieszka Rożnowska (PL),
Wojciech Różyński (PL), Jan Rylke (PL), Piotr Sakowski (PL), Maciej Sawicki (PL), Alan Scaritt (USA), Renato Sclaunich (Italy), Ignacy Skwarcan (PL), Marian Stępak (PL),
Małgorzata Szandała (PL), Zbigniew Tomaszczuk (PL), Lubomyr Tymkiv (Ukraine), Carole Willbrand (Germany), Krzysztof Wojciechowski (PL), Anatolij Zwirzyński (Ukraine)


Wstecz