galeria działańWystawa prac z kręgu grupy
PhasesSesji naukowej o twórczości Jerzego Ludwińskiego towarzyszy wystawa grafik podarowanych kiedyś Ludwińskiemu przez członków grupy Phases. Ludwiński poznał bliżej to ugrupowanie na wystawie w 1959 r. w Krzysztoforach, a ponad 10 lat później, przy okazji kolejnej wystawy Phases w Polsce, otrzymał kilka prac od artystów. W połowie lat 90. zamierzał przedstawić je w Galerii Działań i opowiedzieć, jak do niego trafiły i co fascynowało go w twórczości Phases. Nie mógł jednak przez dłuższy czas odnaleźć rulonu z grafikami. Prace odnalazły  się dopiero po śmierci Jerzego i dziś są jednym ze świadectw jego niezwykłego życia oraz stawiają nas przed pytaniem o historię, którą w sobie kryją. 

 

tekst: Grzegorz Borkowski


Wstecz  Dalej


cisza sztuki

bliskość

peryferie