galeria działań


 Ludwiniana, Grudzień 2005

Publikacja ta jest pokłosiem naukowej sesji zatytułowanej Ludwiniana, poświęconej twórczości Jerzego Ludwińskiego, która odbyła się 15.10.2004 w Galerii Działań.

Jerzy Ludwiński (1930-2000), teoretyk i krytyk sztuki, współtworzył swoją refleksją , i różnorodną aktywnością doniosłe przemiany sztuki XX wieku. Jego wypowiedzi, odczyty i nieczęsto publikowane teksty charakteryzują się przenikliwością diagnoz, prostota języka, inspirującą terminologią oraz niezwykle celnymi metaforami poruszającymi wyobraźnię i zapadającymi w pamięć. Zamiarem sesji było wydobycie zagadnień, które dziś odnajdywane są w pismach i postawie artystycznej Jerzego Ludwińskiego.

Zawartość tej publikacji nie jest dosłownym powtórzeniem zawartości wspomnianej sesji. Jej celem było bowiem zarówno przybliżenie młodym osobom zainteresowanym współczesną sztuką postaci Jerzego Ludwińskiego, jak i zainicjowanie dyskusji wokół jego dorobku. 
Z przebiegu tej dyskusji wyniknęła zawartość tej publikacji. Wszyscy autorzy zamieszczonych tu tekstów uczestniczyli oczywiście w sesji.
Zamieszczonym w tej publikacji tekstom towarzyszą reprodukcje prac, które prezentowane były na towarzyszącej sesji wystawie zawierające varia dotyczące Jerzego Ludwińskiego oraz grafiki podarowane jemu kiedyś przez członków grupy Phases. Ludwiński poznał bliżej to ugrupowanie na wystawie w 1959r. w galerii Krzysztofory w Krakowie, a ponad dziesięć lat później, przy okazji kolejnej wystawy Phases w Polsce, otrzymał kilka prac od artystów. W połowie lat 90. zamierzał przedstawić je w Galerii Działań i opowiedzieć, jak do niego trafiły i co fascynowało go w twórczości Phases. Nie mógł jednak przez dłuższy czas odnaleźć rulonu z grafikami. Prace odnalazły się dopiero śmierci Jerzego i dziś są jednym ze świadectw jego niezwykłego życia oraz stawiają nas przed pytaniem o historię, którą w sobie kryją.

Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie