galeria działań


Filip Szadkowski


Wstecz


cisza sztuki

bliskość

peryferie