galeria działań


2004

Pracownia Technologii i Technik Malarstwa Ściennego
   Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie


*
"PRACOWNIA 59" - Wystawa Prac Studentów Pracowni Wiedzy
   o Działaniach i Strukturach Wizualnych Wydziału Malarstwa 
   ASP w Warszawie

* Jan Rylke - malarstwo

*
Krzysztof Knitel - instalacja, performance

*
Międzynarodowy Wieczór Performance  I N T E R A K C J E

* Kasia Nestorowicz - Rysunek, pokaz filmów autorskich

* Doroczna Wystawa Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży
   
Pracowni Sztuki Dziecka Galerii Działań

* Ludwiniana - Sesja naukowa o twórczości Jerzego Ludwińskiego oraz 
                              w
ystawa prac z kręgu grupy
Phases.

* Paweł Dobosz, Wiktor Kuc - UrsyNOV

* Z pracowni sztuki dziecka do galerii działań


Wstecz